Det handler ikke om hva vi sier. Det handler om hva vi gjør.

Resultatene av Visit Bergens arbeid for bærekraftig reiselivsutvikling ble godt synlig i 2022.


Siden 2019 har vi sagt at Visit Bergen skal bidra til å gjøre Bergensregionen til et godt sted å bo. Fordi et godt sted å bo er et godt sted å besøke. Vår ambisjon er å skape en lønnsom og bærekraftig helårsdestinasjon. 2022 har vist at vi er på god vei, og at strategien vår virker.

Bærekraft = attraktivitet
For få år siden var det å ha en bærekraftstrategi en posisjonerende faktor. Du skilte deg ut og utmerket deg positivt hvis du kunne dokumentere at du arbeidet systematisk og langsiktig med bærekraftmålene. Slik er det ikke lenger. I dag er det en selvfølge at alle virksomheter skal ta samfunnsansvar og arbeide for å bli bedre både når det gjelder klima, sosiale forhold, mangfold og verdiskaping. Bærekraft har blitt hygienefaktor. Nå tas det som en selvfølge at både bedrifter, offentlige institusjoner og destinasjoner har en bærekraftstrategi. Å jobbe strategisk og systematisk med bærekraft er ikke lenger valgfritt. Det er nødvendig for å være attraktiv.Nest best i verden
I 2022 ble det for alvor synlig at Visit Bergen og Bergensregionen har en bærekraftstrategi, og at vi måler hvorvidt vi blir bedre år for år. I november ble det klart at Bergen inntar andreplassen på Global Destination Sustainability Index. Det betyr at vi er nest best i verden på systematisk og strategisk utvikling i bærekraftig retning. Det betyr ikke at vi lener oss tilbake. Vårt mål er å bli best i verden på dette feltet. Verktøyet vårt for å bli verdensledende på bærekraftig reiselivsutvikling er Innovasjon Norges merkeordning for bærekraftig reisemål. På tampen av 2022 sluttførte vi arbeidet som skal til for å kvalifisere for merket.

Felles innsats gir resultater
Årsaken til at Bergen kvalifiserer for Merket for bærekraftig reisemål, og årsaken til at vi gjør et solid hopp på den internasjonale destinasjonsrankingen, er at både reiselivsbedrifter og reiselivskommuner har gjort en god jobb. Det er ikke Visit Bergen som merkes som Bærekraftig reisemål, og det er ikke Visit Bergen som er nummer to på verdensrankingen. Det er destinasjonen. Og destinasjonen, det er summen av reiselivsvirksomheter og offentlige aktører på reisemålet. Det som skaper resultater, er at vi på vår destinasjon er omforent om hvor vi skal. Vi har felles strategier og jobber sammen for å bli bedre. Nå ser vi at felles innsats lønner seg. Derfor har Visit Bergen som mål å legge enda større vekt på felles innsats i 2023. For at vi sammen skal gjøre hverandre enda bedre.

Til syvende og sist handler det ikke om hva vi sier. Det handler om hva vi gjør. I Visit Bergen gjør vi vårt ytterste for å hjelpe medlemmene våre med å nå sine mål, og med å ta samfunnsansvar. Klarer vi det, lykkes vi med ambisjonen vår: Å skape en lønnsom, bærekraftig helårsdestinasjon.Anders Nyland
Reiselivsdirektør