B2B Salg

I Visit Bergen bringer vi Bergensregionen til verden, og verden til Bergensregionen i form av salgsreiser og visningsturer.


Vi driver bransjebearbeidelse i både ferie- og fritidsmarkedet og i møte- og arrangementsmarkedet. Etter en lang periode med pandemi og få muligheter til både å møte kunder ute i verden, og til å hente kunder til Bergensregionen, har dette vært et prioritert arbeidsområde etter hvert som pandemirestriksjonene har blitt avviklet i ulike deler av verden gjennom 2022. Våre prioriterte markeder i salgsarbeidet er Europa og USA.

Visit Bergens MICE-arbeid
Visit Bergens satsning mot møte -og arrangementsmarkedet, MICE, er bygget opp rundt arbeidsområdene kongress, arrangement samt møter og incentive. Vi arbeider langsiktig og målrettet for at Bergen skal bli den mest attraktive møte- og arrangementsbyen i Norge. Det gjør vi ved å bearbeide og drive salgsprosesser overfor definerte målgrupper på nasjonale og internasjonale arenaer. Vi arbeider målrettet og strategisk, og med en lang tidshorisont på alle de aktiviteter vi utfører.Electric learning journey
I salgsarbeidet er Visit Bergen opptatt av å vise frem bærekraftige alternativer på destinasjonen, ikke minst når det gjelder transport. I 2022 laget vi en egen visningstur, «Electric learning journey» der vi tok en gruppe aktører i incentivesegmentet rundt i Bergensregionen kun ved hjelp av elektrisk transport.Kongressarbeidet 2022
Internasjonale kongresser defineres som faglige samlinger innen internasjonale organisasjoner/forbund, hvor medlemsmassen går på tvers av landegrenser og som gjerne roterer i et geografisk område og har et stort antall deltakere. Slike internasjonale kongresser bestemmes og planlegges lang tid i forveien og vi har pågående prospekter frem til 2028. Mye av dette arbeidet er lite synlig. Dette gjelder spesielt research/ kartleggingsarbeidet som er tidkrevende og dermed kostbart, men samtidig helt grunnleggende for å kunne ta fatt på selve markedsføringen og innsalget. Visit Bergens kongressarbeid er forankret i den nasjonale kongresstrategien.

Arrangementsarbeidet 2022
Satsingen på arrangementer innen kultur og idrett er en viktig del av Visit Bergens strategi for å få økt volum hele året, men spesielt rettet mot lavsesong og helger. Målet er å motivere til økt produksjon blant aktører i vår region, ta en større andel av sirkulerende arrangementer, og at det skapes permanente arrangementer innen idrett og kultur i Bergen og regionen. Visit Bergen sine innsatser innen dette området bygger på Nasjonal Arrangementstrategi. Vi bidrar med arrangementskompetanse i Idrettscampus Bergen og bistår arrangører med markedsmateriell, rådgivning og utforming av BIDs.

I 2022 hentet Visit Bergen 17 fremtidige MICE-arrangementer til Bergensregionen, med emn samlet omsetningsverdi for næringen på 174 millioner kroner.

Ferie og fritid
Bearbeiding av ferie og fritidsmarkedet B2B skjer i all hovedsak gjennom deltakelse på større internasjonale workshops i inn- og utland. I nært samarbeid med Visit Norway gjennomfører vi også visningsturer for internasjonale turoperatører. Hovedtema i disse visningsturene er gastronomi, kultur, natur og vinteropplevelser. Vi søker å koble by og region og jobber på den måten målrettet med økt oppholdstid.Etter at samfunnet i Europa åpnet opp igjen etter Covid, gjennomførte Visit Bergen i 2022 åtte visningsturer i ferie- og fritidssegmentet.

Europa og USA er Visit Bergens prioriterte markedsområder på ferie- og fritidsfeltet. I 2022 har vi deltatt på fysiske salgsarrangementer i blant annet Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Spania, Tyskland, Italia og USA. Vi har også vært representert på en rekke digitale salgsarrangementer.Før pandemirestriksjonene lettet, og det var mulig å gjennomføre fysiske visningsturer, gjennomførte vi en digital visningstur der tema var vinteraktiviteter.