Et samlingspunkt for besøkende og bedrifter

I Turistinformasjonen merket vi at verden kom tilbake til Bergen i 2022. Men ikke i samme omfang som før.


206.000 gjester fant veien til Turistinformasjonen på Strandkaien i 2022. Det er om lag halvparten av besøkstallet fra 2019, og viser at besøket i vår region ikke var tilbake på førpandemisk nivå i 2022. Det merker også Turistinformasjonens ansatte. Gjestene spør etter andre typer opplevelser enn før. I 2022 har vi merket oss at gjestene ønsker mer personlige opplevelser, de vil oppleve ting i mindre grupper og de etterspør aktive opplevelser. Men 2022 har også vist oss at verden er i bevegelse igjen. I løpet av en periode på to uker i månedsskiftet november/desember hadde vi gjester fra 46 ulike land på besøk i Turistinformasjonen.Ingen nedstenging
Til tross for at koronapandemien også har preget 2022, har ikke Turistinformasjonen vært stengt som følge av pandemisituasjonen. I høysesongen har vi derimot hatt noe kortere åpningstid enn før pandemien. Turistinformasjonen har stengt klokken 20.00, ikke klokken 22.00 slik vi pleide før pandemien.Et nytt, digitalt verktøy
Bergenskortet er et av Turistinformasjonens viktigste virkemidler for å sende gjester til mange av våre medlemsvirksomheter. I 2022 ble Bergenskortet digitalisert, og dermed lettere tilgjengelig for mange tilreisende. Det digitale Bergenskortet ble lansert 2. mai 2022, og har vært en stor suksess. Det ble solgt totalt 26.173 Bergenskort i 2022. I perioden fra mai til desember var 60 prosent av de solgte bergenskortene digitale. I 2022 har flere samarbeidspartnere sluttet seg til Bergenskortet, noe som øker kortets relevans og attraktivitet. I Visit Bergen setter vi stor på samarbeidet vi har med alle deltakerne i Bergenskortet. Det er med på å gjøre Bergen og Bergensområdet til en mer attraktiv by å besøke, og tilbakemeldingene fra de som bruker kortet er positive.

Informasjonspunkt på flyplassen
Visit Bergen har i 2022 fortsatt den digitale utviklingen av våre turistinformasjonstjenester. Vårt mål er å gjøre medlemmenes produkter og tilbud så tilgjengelige som mulig for potensielle kunder. Derfor har vi i 2022 etablert et selvbetjent salgs- og informasjonspunkt på Bergen Lufthavn Flesland. I tillegg har Visit Bergen som tidligere år profilert Bergensregionen på Bergen Lufthavn gjennom både filmer i ankomstområdet og distribusjon av BergenGuiden i ankomsthallene for både innland og utland.

Et samlingssted for reiselivsnæringen
I Turistinformasjonen har Visit Bergen fasiliteter til å avholde kurs, møter og sosiale samlinger for medlemmer og samarbeidspartnere. Vårt ønske er at lokalene våre på Strandkaien skal være et levende reiselivshus både for tilreisende og for reiselivsnæringen. I 2022 har Visit Bergen avholdt både årsmøte, medlemstreff og juletreff på Strandkaien. Også flere av våre medlemmer har brukt våre fasiliteter til kurs, møter og samlinger. Blant annet ble Turistinformasjonen valgt som arena for en partnersamling i Havbyen Bergen i oktober.