Styrende organer, ledelse, medlemmer og eierskap

Styret i Visit Bergen er sammensatt av aktører fra ulike områder innen reiselivet, fra Bergen kommune og fra omegnskommunene.Styremedlemmer etter valget på Årsmøtet 2022
Sølvi Anita Tomren Solmunde, Clairion Collection Hotel Admiral, styrets leder
Håkon Pettersen, Bergen kommune, styrets nestleder
Aina Tysse, Avinor
Anne Tove Koldal, VilVite
Birte Bratland Hevrøy, Scandic Flesland Airport
Laila Alise Skorge, Colonialen
Nils Kåre Skoge, Øygarden kommune
Petter Snare, KODE
Trude Harriet Larsen Drevland, Bergen kommune

Vararepresentanter
Per Lerøy, Austrheim kommune
Renate Hjortland, Bergen kommune
Øystein Hassel, Bergen kommune
Kristina Bollmann, Cornelius/1877
Frode Myrseth, Go Fjords

Ansatte
Visit Bergen sysselsette 31.12.2022 13 faste årsverk. Tre faste stillinger sto vakante. I tillegg har Visit Bergen i 2022 sysselsatt ekstrahjelper i Bergens Vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv – Turstinformasjonen.

Fast ansatte på årsbasis per 31. desember 2022 er som følger:

Stab
Reiselivsdirektør Anders Nyland
Leder for økonomi og HR Monica Dahle Kindt
Bærekraftansvarlig Magnus Brekke Nygaard
Administrasjonssekretær Jannicke Andersen

Turistinformasjonen
Avdelingsleder og ansvarlig for regionprosjektet Ann Kristin Schei
Front office manager Oddbjørn Wendelbo

Salgsavdeling B2B
Project Manager Congress: Lene Tangerås Grønevik
Director of Conventions & Events: Arve Lindgren
Project Manager Congress: Cedric Beguin

Kommunikasjonsavdeling
Avdelingsleder: Eirik Gjøvåg Berge
Digital Media Manager: Gjertrud Coutinho
Senior Communication Manager: Linn Kjos Falkenberg
Senior Content Manager: Espen Bakketun

Medlemmer
Ved utgangen av 2022 hadde Visit Bergen 384 medlemsvirksomheter. Det er 22 flere enn året før, en oppgang på 6 prosent.

Kategori 2022
Aktivitetsbedrifter 49
Attraksjoner 66
Detaljhandel 27
Kommuner 12
Kulturaktører 4
Overnatting 64
Servering 116
Tjenesteleverandører 17
Transport 29
TOTALT 384


Eierskap
Visit Bergen utøver sitt arbeid enten sammen med andre selskaper og organisasjoner eller gjennom dem. Noen av selskapene har vi eierposter i, mens andre fungerer som en del av det offentlige eller private virkemiddelapparatet. Visit Bergen har pr. 31.12.22 eierposter i følgende virksomheter:

Cruise Norway AS
Nasjonalt markedsføringsorgan eid av havner i Norge, destinasjonsselskap og ulike bedrifter innen formidling og opplevelser med fokus på cruisemarkedet. Visit Bergen er blant de største eierne, men takket nei til fortsatt styreplass i forkant av generalforsamlingen i 2022.


Fjord Norge AS
Regionalt markedsføringsselskap for de fire fjordfylkene med markedsføring og profilering mot det internasjonale turistmarkedet. Eies av fylkeskommuner, destinasjonsselskap og private aktører. Visit Bergen er nest største enkeltaksjonær og har styreplass.


Bergen Sentrum AS
Aktivitets, - og markedsorgan for sentrumsområdet. Eid av Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Sentrumsforeningen og Visit Bergen. Visit Bergen har styreplass.


Visit Bergen har medlemskap i følgende organisasjoner:
• Havbyen Bergen
• ICCA, International Congress and Convention Association
• MPI, Meeting Professionals International
• European Cities Marketing
• NHO Reiseliv
• Bergen Næringsråd
• Salgs- og Reklameforeningen i Bergen
• Skål International Bergen